بی من نشو!

 
پايان!
نویسنده : المیرا آقازاده - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢۸
 

*نمی گويم برگرد ، ديگر فرصتی نمانده
نه برای گفتن من ، نه برای برگشتن تو*(حسن عليشيری)

اينجا ديگر نقطه پايان است...
هنوز صدای تو در گوش من است:
قرار نبود بيش از اينها باشيم...
من دستانم را به سوی تو آوردم ،
برای اينکه دوباره پری قصه هايت باشم
تو،دستان مرا پس زدی...
چشمانم هنوز در اين بهت مانده است...
باشد ، ديگر حتی صدای مرا نخواهی شنيد
ديگر هيچکس با بهانه و بی بهانه
به ديدنت نخواهد آمد...
من شکستم ، سخت و پر صدا
و من گريستم تلخ و بی صدا
کدام ابليس ، کدام وحشت ، تو را از بودن با من
می هراساند و باز می دارد؟
هرگز از عاشقی نهراسيده ام...
تو از من هراسيدی! از من که دخترک مهربان آن روزهايت بودم...
از من که پيش پای تو گريستم
من حتی پيش نگاه سنگی تو شکستم
وتو حتی نگاهم نکردی...
اما من تاب آوردم تمام سنگدلی هايت را...
تمام اين راه را به اراده تو گام بر داشتم
اما ديگر تاب همراهيم نيست
را ه جدايی و بی تو بودن راه من نيست
اگرکه بی من می روی و می خندی و آرامی
بی تو می روم و می ميرم و گريانم....
از تو جدا می شوم نه به اراده خويش
که به اجبار تو....
دوست داری که بی من باشی؟ باش!
اما از من نخواه که بی تو باشم!
بگذار با ياد تو ، با انبوه خاطرات
روزهای بودنت ، با ياد خنده هامان آهنگ محزون اين
روزهايم را جانی دوباره ببخشم...
می مانم اينجا با ياد تو ، با روزهايی که
بودم با تو و با دردهای نبودنت...
شايد که اينجا نقطه پايان است...
من با جای خالی تو حرف می زنم ، کنار نبودنت
می ايستم ، با تو می خندم و مهربانيهايت را
در آغوش می کشم...می بينمت هميشه و همه جا!
و تو می توانی جای خالی مرا
ازعطر اندام دختری ديگر سرشار کنی
و از ياد ببری عطر رويايی دستانم را،که
دوست می داشتی...
من برای تمام نبودنهايم برای تو تدبيری دارم!
ساده است ، مهربانی کن ،لبخند بزن ، با تو خواهند بود...
صدای شکستن من و طنين تلخ اشکهايم
با تو خواهد بود اگرچه من هيچکس را به
نفرين خويش نيازرده و نمی آزارم...
از ياد ببر مرا اگر که اين فراموشی بانی آرامش توست...
ديگر هيچکس دستانت را نخواهد گرفت
و ديگر هيچکس دستانم را نخواهد گرفت و
نخواهد گفت چه عطر دل انگيز
و چه گرمای عجيبی...
من نيز از ياد می برم تلخيهايت را...
همواره شاد و آرام باش...
ديگر بايد باور کنم که اينجا نقطه پايان است...
ا.آ


 
comment نظرات ()