هنوز هم برای ترانه گفتن نگاه تو را کم دارم...

جای تو هميشه در کلام من خالی ست

می بينمت

هميشه و همه جا

اگرچه بدون آن لبخند زيبای هميشه ات

صدايت را می شنوم

اگرچه با فريادی تلخ

در گوشه ای از تنهايی خود تنهايم

من و خاطره هايم همچنان از تو و تصوير نگاهت سرشاريم

اما زندگيم عجيب از حضور مهربان تو خالی ست عزيز دل

با من نماندی و  با من نماند هيچ يک از شورهای شيرين زندگيم

بی تو چگونه هستم و راه می روم نمی دانم

اما نه! می دانم!

من فقط راه می روم اما نيستم!

زنده ای بدون روح!مرده ای که راه می رفت!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
حسن علیشیری

...گناه اول ما افتتاح پنجره بود! گناه دوم ما افتتاح ديوار است!! (قيصر امين پور)...چه خوب که می نويسی! و چه خوب که ما را هم شريک دل-نوشته ات می کنی! بنويس اگرچه تلخ! که نوشتن تنها راه تاب آوردن تنهايی است! ...شاد باشی هم بغض هميشه!