نارفیق...

 

قد هزارتا پنجره تنهایی آواز می خونم

دارم با کی حرف می زنم؟ نمی دونم ! نمی دونم

این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره

کاش می تونستم بخونم قد هزار تا پنجره...

طلوع من ! طلوع من! 

وقتی غروب پر بزنه موقع رفتن منه!!!

حالا که دلتنگی داره ، رفیق تنهاییم می شه

کوچه ها نا رفیق شدن ،

حالا که می خوام شب و روز به همدیگه دروغ بگن، 

ساعتها هم دقیق شدن...

طلوع من! وقتی غروب پر بزنه ، موقع رفتن منه....

 

...

بالاخره نوبت رفتن من شد! یا رفتن تو؟؟

مگه فرقی هم می کنه؟ رفتن ، رفتنه! مهم نیست کی بره ...

تنهایی سهم هر دو نفره ...

هی از خودم می پرسم مگه چی خواسته بودم؟؟؟ مگه چقدر سخت بود؟

مگه ؟ اگه؟ چی ؟ کی ؟ 

انگار از یه خواب هزار ساله بیدار شدم! خالیِ خالی...

.......

دلتنگیهایم شبها اشک می شوند و سهم بالشم می شوند! 

راه دیگری نیست ، سالهاست من و این نقاب دخترکی شادمان به هم عادت کرده ایم ، شبها ارام به اطراف نگاه می کنم و زمین می گذارمش و تنهاییم را با تختخواب قسمت می کنم... سالهاست در اینه ندیدمش! می ترسم! سالها گریستن و اندوه چه بر سر زیباییهایش آورده ؟ سالهاست حقیقتا در اینه ننگریسته ام، بی نقاب ...

تو به صورتم نگاه می کنی و لبخند می زنی! من هم لبخند می زنم! من هرگز بی نقابم جایی نرفته ام! تو لبخند میزنی و نمی دانی پشت لبخندهای من ، اندوه است! من بلند تر می خندم ، تو نمی دانی پشت خنده های من چه صدای هق هق بلندی برپاست... تو نمی فهمی! همیشه می گفتی که نمی فهمی! تنها صدایم بی نقاب است ، صدایی که از حجم بی اندازه بغض ان یکشنبه تلخ هنوز گرفته است! از صدای هق هق بلند بلندی که تمام اتوبان صدر را با من به گریه انداخت... تو اما ندیدی!  چرا که من هرگز بی نقاب نبوده ام! نخواهی دید!

امروز اما برای اولین بار تصمیم گرفتم دست از آزار خودم بردارم و کنار تو نباشم... امروز تصمصم گرفتم کنار تو نباشم و نقاب نداشته باشم ، نقاب هم آخر قدرتش حدی خواهد داشت...

راستی آبی چقدر به سردیهایت می آمد ! 

پشت خنده های تو هم حرفی بود؟ ...

 

ساده انگارانه هنوز می پندارم که حرفی هست! .... 

باید بروم ! شب است! باید نقاب را بردارم...

فردا باز باید به تو لبخند بزنم! تمام قلبم می خواهد کنار تو باشم و تمام وجودم می گوید بگو : نه ! یکبار هم که شده رای به آزار خودت نده! 

باید بروم! بالشم خشک مانده، منتظر است...

 

/ 0 نظر / 75 بازدید